Problémák és kihívások

A turizmus fejlődésével, mindkét országban szükségessé vált a szakmai képzések átgondolása, korszerűsítése. A mezőgazdaság terén tapasztalt változások következtében, mind hangsúlyosabb szerepet kap a vidékfejlesztésben a turizmus, azon belül a vidéki turizmus, mert képes munkahelyet teremteni és bevételt előállítani. Fontos kérdéssé vált a turizmus és az ahhoz kapcsolódó szakmák (kézművesség, vendéglátás, saját termékek feldolgozása, stb.) szakszerű oktatása. Mind a képzések szervezése, mind az eredmények gyakorlatba ültetése terén Magyarország Románia előtt jár, éppen ezért szükség mutatkozik a „Best Practice” típusú programok romániai oldalon való megvalósítására is. Magyarországon e szakmák oktatásához léteznek kidolgozott tananyagok, azonban azokat továbbfejleszteni szükséges. Alapozva a meg lévő oktatási és szakmai tapasztalatokra, a magyarországi partner szakmai irányítása mellett, ki kell dolgozni a két szakma hiányzó tananyagait, oktatási segédanyagait és tesztelni kell azokat.

A projekt kihívást jelent a magyarországi partner számára, mert a saját fejlesztésein túl, segítséget fog nyújtania a romániai partnernek a képzési anyagok adoptációjához és az ottani képzések lebonyolításában. A romániai partner számára kihívás, hogy a magyarországi jogi és pénzügyi szabályozási keretek nem húzhatóak rá egy az egyben a romániai viszonyokra. A tevékenység iránti érdeklődés nagy, de egyelőre még számos területen hiányos a vidéki turizmus szabályozási háttere (pl. adórendszer).

A projekt háttere

A magyarországi partner a Katedra Alapítványi Szakképző Iskola 16 éve foglalkozik az Idegenvezető és a Falusi vendéglátó OKJ-s képzések szervezésével. Munkája során megteremtette azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek fontosak és szükségesek a képzések lebonyolításához. Rendelkezik országosan elismert oktatókkal, az összes tantárgyra kidolgozott oktatási anyaggal, oktatási segédeszközökkel, bemutató farmmal. Jó kapcsolatrendszert épített ki a dél-magyarországi régió vendéglátóival és évente több mint 200 fő vesz részt az általa szervezett "Falusi vendéglátó" képzésen. Oktatói közül többen gyakorló falusi vendéglátók, közülük hárman, a Falusi és Agrárturizmus Országos Szövetsége szaktanácsadója. A Partiumi Egyetem Közgazdaságtudományi karán 2002-óta folyik turisztikai képzés, ezáltal úttörő szerepet vállalva a határmenti régióban. Az egyetemi képzés kiemelten kezeli a falusi, agro- és ökoturizmus kérdését.

A PKE feltett szándéka, hogy az egyetemi keretek között évente kiképzett közel 70 hallgatón túl, felnőttképzési rendszerben is járuljon hozzá a szakma térségbeli fejlődéséhez. Ebből a szempontból nagyon hasznosnak bizonyul a Katedra Szakképző Iskolával való szakmai együttműködés, mivel kézenfekvőnek mutatkozik a magyarországi képzési tapasztalatok átvétele és romániai alkalmazása. A kompetencia alapú képzések igénylik a korszerű szemléltető eszközök alkalmazását az oktatásban, valamint a gyakorlati eljárások oktatók általi elsajátítását. A képzés során a magyarországi partner a szakmai képzés és a trénerképzés lebonyolítása mellett magyarországi farmlátogatásokon tudja szemléltetni azokat az új típusú módszertani feladatokat, amelyek alapjai a kompetencia alapú képzéseknek.

Szinergia

A Partiumi Keresztény Egyetem széleskörű társadalmi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, elsősorban a határmenti megyékben. Oktatói és egyéb képviselői rendszeres meghívottjai a különböző önkormányzatok vagy szakmai szervezetek által szervezett konferenciáknak és lakossági fórumoknak. Ezeken, az eseményeken visszatérő motívum, hogy az érintettek jelzik szakmai képzések iránti igényeiket, elsősorban a turizmus területén. A térség komoly falusi turizmus potenciállal, természeti és épített környezeti vonzerővel rendelkezik, amire ráerősít a térségben egyedülálló termálvíz kincs. Azonban hiányzik a szakma megfelelő szintű gyakorlásához szükséges szaktudás, a pozitív példák bemutatása. A projekten keresztül, az ez irányú igényeknek és elvárásoknak szeretne megfelelni a PKE. Az egyetemet 2008-ban akkreditálták. A projektben érintett munkatársak, már több pályázat lebonyolításában vettek részt.

Magyarországi partnernél már megvalósított projektek a témával kapcsolatban: 1. 2005 év INTERREG III. B CADSES PROGRAM tananyagfejlesztés agrárturizmus témában; 2. Világnyelv program, Nyelv + szakma alapprogram. Idegenvezető és Falusi vendéglátó szaknyelvi képzés fejlesztése 2006. évben. 3. Fenntartható turizmus fejlesztése INTERREG III A Magyarország – Szerbia és Montenegró Határmenti Együttműködési Program „Falusi programok, szolgáltatások fejlesztése témában, tananyagfejlesztés. Tananyagfejlesztő csoportunk meglévő tananyagainkat folyamatosan fejleszti, főleg a jogszabályi háttérváltozásokkal érintett tantárgyak esetében.