Probleme şi provocări

Prin dezvoltarea turismului, în ambele ţări a apărut necesitatea regândirii instruirilor profesionale. Din cauza schimbărilor din agricultură, în domeniul dezvoltării regiunilor are un rol din ce în ce mai important turismul, în special turismul rural, datorită capacităţii de creare a locurilor de muncă şi realizarea unui venit suplimentar. De aceea a devenit important educaţia profesională în turism şi meşteşugărit. În România este priotitar realizarea programelor de tip „Best Practice” şi în domeniul turismului pentru acoperirea nevilor în acest sens. În Ungaria există deja materiile didactice cu privire la aceste domenii, care trebuie însă adaptate cerinţelor din România. În prima fază vom elabora materiile didactice lipsă, pe baza experienţelor partenerilor din Ungaria. Eficienţa materialelor vor fi testate.

Provocare pentru partenerul maghiar, pe lângă dezvoltările sale proprii, este ajutarea partenerul din România la adaptarea materiilor de învăţământ şi în derularea cursurilor. Pentru partenerul român, provocarea reprezintă faptul, că reglementările juridice şi financiare a Ungariei nu corespund normelor din România. Interesul faţă de această activitate este mare, dar până acum reglementările cu privire la dezvoltarea turismului rural nu sunt complecte (de exemplu: sistemul de impozitare).

Contextul proiectului

Partenerul din Ungaria se ocupă de 16 ani cu organizarea cursurilor pentru ghizi şi specialişti în turismul rural. Aceste cursuri sunt acreditate de către stat. Pe parcurs s-au dezvoltat premisele umane şi materialele necesare derulării cursurilor. Partenerul dispune de cadre, materiale respectiv tehnologie didactică şi fermă de prezentare. Anual participă peste 200 de persoane la cursul „Turism rural”. Cadrele sunt persoane implicate activ în turismul rural, trei dintre aceştia sunt consilierii Uniunii Naţionale de Agroturism şi Turism Rural din Ungaria. Universitatea Creştină Partium din Oradea este cercetaş în regiunea frontalieră din domeniu prin asigurarea educaţiei turistice încă din 2002. Programul educaţional universitar tratează cu atenţie deosebită problemele agroturismului, respectiv turismului rural şi ecologic.

Intenţia universităţii este, să se implice mai accentuat şi în programele de educare a adulţilor ca să contribuie la dezvoltarea turismului din regiune. Din acest punct de vedere se dovedeşte a fi foarte util cooperarea profesională cu şcoala „Katedra”, fiindcă este de la sine înţeles preluarea experienţelor şi punerea în aplicare a acestora. Formările bazate pe competenţă necesită materiale didactice moderne respectiv familiarizarea cadrelor cu metodele practice. În cadrul cursului, partenerul din Ungaria pe lângă derularea formării de specialitate şi formarea trainerilor, va prezenta empiric, cu ocazia excursiilor la ferma de prezentare, metodele inovative predate.

Sinergia

Universitate Creştina Partium dispune de un sistem de relaţii larga în special în judeţele limitrofe. Cadrele didactice şi alţi reprezentanţi ai Universitaţii participă la conferinţe şi simpozioane organizate de consilii locale, de organizaţiile profesionale şi la forumuri cetaţeneşti. Cu ocazia acestor evenimente, participanţii au manifestat interesul faţa de pregătirea profesională în special în domeniul turismului. Regiunea dispune de un potenţial turistic deosebit, caracterizat prin atractivităţile naturale si construite, care sunt scoase în evidenţă şi mai mult prin rezervele de apă termale unice în Europa. Cu toate acestea, lipsesc cunoştinţele necesare exercitării profesiunii la un nivel ridicat si lipseşte de asemenea prezentarea exemplelor pozitive. Universitate Partium doreşte să satisfacă cerinţele care există în domeniu şi prin ajutorul prezentului proiect. Cadrele didactice ale Universitaţii dispun de o experienţă corespunzătoare în elaborarea şi derularea proiectelor.

Partenerul din Ungaria a realizat următoarele proiecte în domeniu:
- Dezvoltarea curiculei şi a materialelor didactice legate de agroturism în cadrul proiectului INTERREG III. B CADSES.
- Programul limbii mondiale, programul de bază, limba şi profesia. Dezvoltarea pregătirii limbii profesionale în domeniile ghizi turistici şi specialişti în domeniul turismului rural (2006).
- Dezvoltarea sustenabilă a turismului INTERREG IIIA. Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Serbia şi Muntenegru. Titul „Programe în mediul rural, şi dezvoltarea serviciilor adecvate, dezvoltarea curiculei şi a materialului didactic”. Grupul care raspunde pentru dezvoltarea materialelor didactice, asigură dezvoltarea continuă a acestora, punînd un accent deosebit la disciplinele influenţate hotărîtor de transformările legislative.